top of page

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı 4. Çağrısı İlan Edilmiştir.

İçinde en az 20 firmanın bulunduğu Kümelenme Birliktelikleri, Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru dönemi 4 Eylül 2023 - 3 Kasım 2023 tarihleri arasıdır.

Deprem Bölgesinden Etkilenen İlçelerdeki Yatırım Teşvikleri Artırılmıştır.

Deprem bölgesinden etkilenen ilçelerdeki yatırımlar Cazibe Merkezleri Programı Desteğine alınarak yatırım teşvikleri artırılmıştır. Web sitemizde yer alan Teşvik Robotu bu şekilde güncellenmiştir.

KOSGEB enerji verimliliği konusunda KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek programına çıkmıştır.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,  bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri 2023 Yılı Başvuru Dönemi Başlamıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı; kırsalda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişilere bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeleri için 250.000 TL'ye kadar hibe ile destekleyecektir. Son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023.

bottom of page