top of page

Teşvik Edici Çözümler Sunmaya devam ediyoruz

Küçük bir NOKTA hayatı değiştirir.

WhatsApp Destek Hattı
Point Danışmanlık whatsapp

Posta listemize üye olun

Teşekkürler.

Yatırım Teşvik Belgesi

  • Yatırımcılara, yatırıma başlama ya da yatırımı artırma aşamasından nihai ürün elde etme aşamasına kadar geçen süreçteki ödenecek olan.

Hariçte İşleme izni/Belgesi

  • Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan eşyanızı daha ileri bir safhada işlenmek üzere, tamir edilmek üzere ya da yenilenmek üzere geçici olarak yurtdışı etmek isteyebilirsiniz. Hariçte işleme faaliyeti olarak nitelendirilen bu faaliyetler sonucunda elde edilen

Dahilde İşleme İzni/Belgesi

Eğer üretmiş olduğunuz ürünleri yurtdışına gönderiyorsanız, rakiplerinizden bir adım öne geçmeniz için mükemmel bir seçenektir. Yurtdışına göndereceğiniz ürünlerin üretiminde kullanılan girdileri ithal ediyorsanız,

Akreditif İşlemleri

  • Akreditif, dış ticarete konu olan ürünlerin garanti altına alınmasını sağlamak için belli kurallara ve müeyyidelere bağlı bir sözleşmedir. İhracatçı firmalarımızın derin bilgi ve deneyime konu olan bu işlemlerde yapacakları maddi hatalar sebebiyle amir banka ödeme yükümlülüğünden kurtulabilmektedir.

Dış Ticaret Operasyon Hizmetleri

  • Yeni kurulmuş ve büyümekte olan işletmeler, yapacakları ithalat ve ihracat işlemleri için personel istihdamına gerek duymaktadırlar. İşlemlerin karmaşıklığı ve detay zenginliği sebebiyle, yetkin personel konusunda da bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İlaveten doküman çeşitliliği, rejim farklılıkları, mevzuat değişiklikleri gibi hareketli işlemler, hataya sebebiyet vermekte, alıcı ile satıcı arasında tesis edilen ilişkinin zedelenmesine ya da ilişkinin kopmasına neden olmaktadır

İç Denetim ve Bütçe Çalışmaları

  • İç denetim, işletmemizin geleneksel yönetim tarzından çıkarak, profesyonelleşme ve kurumsallaşma yolunda ilk atılması gereken adımların başında gelir. İş süreçlerinin, daha akılcı, disiplinli, doğru, organize ve etkin yönetilmesini sağlayarak, doğru bir bakış açısı ile yaklaşmak için, dışarıdan bakan gözle inceliyoruz.

Dahilde İşleme İzni/Belgesi

Eğer üretmiş olduğunuz ürünleri yurtdışına gönderiyorsanız, rakiplerinizden bir adım öne geçmeniz için mükemmel bir seçenektir. Yurtdışına göndereceğiniz ürünlerin üretiminde kullanılan girdileri ithal ediyorsanız, bu belgeye sahip olunca Gümrük Vergisi, KKDF ve KDV ödemiyorsunuz. Ayrıca, yine belge kapsamında yurt içi alışlarınızda da KDV yükü ortadan kalkmaktadır

Vergi Danışmanlığı ve Denetimi

  • Ülkemizdeki geçerli yasa ve mevzuatlar çerçevesinde, uygulamalar konusunda kazanılan bilgi ve deneyimlerimizi müşterilerimize aktarmaktayız.

" Harekete geçmek, temkinli davranmaktan daha çok servet yaratır !

Luc De Clapiers

Misyonumuz

Ülkemizde gelişmekte olan dış ticaret hacmiyle yatırımcıların doğru yönlendirilmesi, yatırım aşamasında yatırımcıyı en uygun sübvansiyon seçimlerinden faydalandırarak, nakdî çıkışların en aza indirgenmesi yoluyla, oluşacak kaynağı işletme sermayesi haline getirmek ilk hareket noktamızdır. Hâlihazırda yatırımını tamamlamış işletmelerin, rekabet gücünü artırmak için devletin uygulamış olduğu ticareti kolaylaştırma seçeneklerinden en uygun olan sistemi işletmelerimize sunmak ve hayata geçirmektir.

Yatırım ve istihdamın artmasında, Point Danışmanlık olarak payımızın bulunması bizlere onur vermektedir.

Doğru seçenekleri sizlere sunarak, birlikte zirveye odaklanıyoruz!

yatırım teşvik belgesi nedir.?

Yatırım teşvik belgesi yatırımcıya bina inşaat harcamalarında ve makine teçhizat alımlarında, destekler sağlar. Yatırım teşvik belgesi kullanan firmalar, dört buçuk yıl boyunca kdv muafiyeti, sgk teşviki, kurumlar vergisi indirimi, faiz desteği, gümrük vergisi gibi avantajlardan yararlanabilir. Türkiye, yatırım teşvikleri bakımından altı bölgeden oluşmaktadır. Teşvik haritası ve yatırım sektörüne göre destekler verilmektedir. 

Kaynaklar

önde gelen uzmanlardan okuyarak bilgi hazinenizi genişletin

"Başarı nihai değildir, başarısızlık ölümcül değildir: önemli olan devam etme cesaretidir."

Winston Churchill

bottom of page